Aktualności

05-07-2018 - zmiana organizacji ruchu

Dzisiaj wdrożono przełożenie ruchu na drogę P-14 w km od ok. 35+300 (przed obiektem WD14) – do 37+300 (przed skrzyżowaniem z DW 805 w m. Lipówki)