Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

Aktualności

22-02-2018 - WEG-2 - konstrukcja Multiplate

Zakończono montaż konstrukcji stalowej, z blachy falistej typu Multiplate. Obecnie zmontowano przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową L26.

15-02-2018 - odbiór elementu konstrukcji WEG-1

12.02.2018 r. została odebrana konstrukcja stalowa typu Multiplate obiektu WEG-1 w miejscowości Puznówka (km. 34+632) - przęsło ustroju nośnego nad zaprojektowaną drogą obsługującą-autobusową P14.

 

07-01-2018 - wiadukt drogowy WD-14

Rozpoczęto szalowanie ustroju nośnego obiektu WD-14 w miejscowości Puznówka (km. 35+691).
Kolejnym etapem prac będzie zbrojenie i betonowanie konstrukcji.